Top

Řízený trénink Květná - ZRUŠEN :-( Google Maps

Místo: Kvěná Souřadnice: 49.7302344N, 16.3534108E Google Maps
Začátek akce: Sobota, 26.8.2017 8:00 Konec akce: Sobota, 26.8.2017 16:00
Uzávěrka přihlášek: Pátek, 25.8.2017 10:00 Pořadatel: Český pes
Pozvánka Místo Pravidla ObsazenoTrénink ObsazenoLicence
Řízený trénink pro chrty i nechrty.

Přístupný pro všechna plemena.

Přejímka: v den tréninku od 8:00 h do 9:00 h (bude rozděleno a upřesněno po uzávěrce)
U přejímky předložíte petpas či očkovací průkaz,

Vedoucí akce: Ing. Soňa Přílučíková (prilucikova.sona@seznam.cz +420603425932)

Cena za trénink:

člen: 75,-Kč/běh

nečlen: 100,-Kč/běhCena za licenci (2 běhy):

člen: 200,-Kč

nečlen: 300,-Kč


Kvěná

Jezdecký klub Alice Richterová

Pravidla pro účastníky v coursingu:

Trénink se řídí platným Mezinárodním dostihovým a coursingovým řádem FCI a Národním dostihovým a coursingovým řádem ČMKU, Coursingovým řádem klubu Český pes.

Každý účastník je povinen se dostavit do sedliště 2 běhy před startem svého běhu a dodržovat harmonogram tréninku.

Veterinární podmínky:

Tréninku se mohou zúčastnit pouze psi, kteří jsou klinicky zdraví a v dobré kondici. Z tréninku jsou vyloučeny hárající, březí a kojící feny.

Každý pes musí přejít veterinární přejímkou. Pes který veterinární přejímko ve stanovenou dobu neprojde, nebude přijat do tréninku.

Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo platným PET pasem zvířete v zájmovém chovu, obsahujícím záznam o tom, že pes je v imunitě proti vzteklině. Tento průkaz je kontrolován během přejímky.

Dle platných předpisů nebude do závodu připuštěn pes s kupírovanýma ušima (viz zákaz propagování týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb.)

Doping:

Všechny druhy dopingu jsou zakázány! Odstavec č. 1.10 Doping viz Mezinárodní dostihový a coursingový řád FCI.

Povinná výbava psa:

Rozlišovací bílá a červená dečka. Dle platných řádů náhubek umožňující psu volně dýchat.
Obojky, postroje či jiné zadržovací prostředky jsou při běhu zakázány!

Bezpečnostní opatření:

Do prostorů určených pro coursing nebudou vpuštěny psi s viditelným zraněním, háravé feny a psi s kupírovanýma ušima. Za psy ručí ručí jejich majitelé, volné pobíhání psů je přísně zakázáno! Stahovací obojky (škrtící) a obojky způsobující psům bolest (ostnaté, elektrické) jsou na akci zcela zakázány!

Zákaz vstupu fotografům i jakýmkoli nepověřeným osobám do závodního pole!:

Případné škody či ztráty pořadatel nehradí. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za nehody, zranění nebo nemoci, které postihly účastníky závodu, nebo které si sami způsobili.

Z účasti na tréninku budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů.

Při vběhnutí psa do dráhy a narušení běhu pod pokutou 500,- Kč.

Vyloučení účastníka:

V případě nesportovního chování účastníka či jejich doprovodu a porušení pravidel podávání protestu bude psovod a jeho psi ze závodu a areálu bez náhrady neprodleně vyloučen.

Vyloučení odpovědnosti:

Odpovědnost pořadatele a funkcionářů coursingového závodu se řídí ustanovením článku 1.11 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

Ani pořadatel ani funkcionáři coursingového závodu nejsou odpovědni za zranění, která způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní druhého psa v průběhu coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého psa plnou odpovědnost.
Začátek termínu: Sobota, 26.8.2017 8:00 Konec termínu: Sobota, 26.8.2017 12:00
Limit přihlášek: 20 Přihlášených: 8
Možnosti: Trénink Přihlašování uzavřeno
Cena pro členy: 75 Kč
Cena pro ostatní: 100 Kč
 
Člen Typ Jméno Plemeno Poznámka Pohlaví Platba  
NE Trénink Jasira Ekibondo Basenji Fena    
NE Trénink Azira le Coeur Pur Beauceron Fena    
NE Trénink Bella z Romanova chovu Border terier Fena    
NE Trénink Colla ze Struzskeho dvora Border terier Fena    
NE Trénink Cassandra Clary Aldrigen Čínský chocholatý pes Fena    
NE Trénink Eliante Decoroso Čínský chocholatý pes Fena    
NE Trénink KIMI Pes/fena do 45 cm Pes    
NE Trénink Cheiron Discobolos Whippet Pes    
Začátek termínu: Sobota, 26.8.2017 12:00 Konec termínu: Sobota, 26.8.2017 16:00
Limit přihlášek: 20 Přihlášených: 0
Možnosti: Licence Přihlašování uzavřeno
Cena pro členy: 200 Kč
Cena pro ostatní: 300 Kč
 
Člen Typ Jméno Plemeno Poznámka Pohlaví Platba  
Žádné záznamy.